Erasmus University Rotterdam (EUR)
Browse
Leren Dansen Data en Methodologische Verantwoording, december 2022 (de Graaff).docx (36.56 kB)

Leren Dansen Data en Methodologische Verantwoording, december 2022 (de Graaff)

Download (36.56 kB)
online resource
posted on 2022-12-20, 12:06 authored by Bert de GraaffBert de Graaff

In dit project hebben wij etnografisch onderzoek gedaan naar de besluitvorming in de gezondheidszorg tijdens de coronapandemie. We waren daarbij vooral geïnteresseerd in de vraag of en hoe besluitvorming ‘adaptief’ kan zijn; dat wil zeggen mee kan bewegen met wisselende omstandigheden en onzekerheden—en in hoeverre de besluitvorming bijdraagt aan de veerkracht van de zorg. Daarvoor hebben we observaties gedaan bij drie regionale overleggen voor acute zorg en hebben we daarnaast interviews gehouden met verpleegkundigen, artsen, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders. Ook hebben we vele documenten verzameld en geanalyseerd. We constateren dat het bestuur slechts gedeeltelijk adaptief is geweest. Er is wel geleerd tijdens de pandemie—bijvoorbeeld met betrekking tot ‘non-Covid’ zorg—maar problemen in bijvoorbeeld de langdurige zorg zijn slechts beperkt opgepakt. Vertegenwoordiging van patiënten en van ‘de werkvloer’ slechts mondjesmaat gestalte heeft gekregen. We doen in onze eindrapportages verschillende aanbevelingen om de zorg veerkrachtiger te maken. 


In het bijgaande document geven we een overzicht van de data zoals verzameld in ons project, een korte reflectie op de aard van deze data en overzicht van relevante publicaties (tot december 2022) waarin we de verwerkte data (d.w.z.) onze analyses delen, veelal open access. 

Funding

ZonMw,10430022010029

NWO, 440.20.018

History

Usage metrics

  Erasmus School of Health Policy & Management

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC