Erasmus University Rotterdam (EUR)
Browse
2021-05-rivm-rapport.pdf (682 kB)

De behoeftes van jongeren tijdens de weg uit de coronacrisis

Download (682 kB)
online resource
posted on 2021-10-06, 08:16 authored by Lysanne te Brinke, Renske van der Cruijsen, Kayla GreenKayla Green, Eveline A. Crone
Rapport over de houding van jongeren over het coronapaspoort en de maatregelen met een stijgende vaccinatiegraad.

Funding

Ministerie van VWS

History