Erasmus University Rotterdam (EUR)
Browse
2021-05-rivm-rapport.pdf (682 kB)

De behoeftes van jongeren tijdens de weg uit de coronacrisis

Download (682 kB)
online resource
posted on 2021-10-06, 08:16 authored by Lysanne te Brinke, Renske van der Cruijsen, Kayla GreenKayla Green, Eveline A. Crone
Rapport over de houding van jongeren over het coronapaspoort en de maatregelen met een stijgende vaccinatiegraad.

Funding

Ministerie van VWS

History

Usage metrics

  Erasmus School of Social Science and Behavioural Science

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC