Erasmus University Rotterdam (EUR)
Browse
What's Up!_Rapport.pdf (29.43 MB)
Download file

Aandacht voor het welzijn van jonge mensen

Download (29.43 MB)
online resource
posted on 2021-10-15, 06:55 authored by Kayla GreenKayla Green, Renske van der Cruijsen, Suzanne van de GroepSuzanne van de Groep, Eveline Crone

Onderzoekers uit het SYNC lab hebben het welzijn van ruim 230 jongeren onderzocht. Uit het onderzoek dat zij afgelopen zomer uitvoerden bleek dat het met de meeste jongeren redelijk goed gaat. Toch is er een groep jongeren waar zij zich zorgen om maken. Met name jongeren die te maken krijgen met sociale ongelijkheid worden disproportioneel harder geraakt. De onderzoekers roepen professionals in het onderwijs, gezondheidzorg en de wetenschap op om met deze groep in gesprek te gaan en hen te betrekken in initiatieven die hun welzijn kunnen verbeteren.

Funding

Spinoza prize awarded to Prof. Dr. Eveline Crone

History